Polityka prywatności:


1. Korzystanie z usług serwisu zerowykredycik.pl, dalej: „Serwis”, z wyjątkiem usługi newslettera, nie wymaga podania danych osobowych.


2. W przypadku chęci skorzystania z usługi wysyłki newslettera, poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane, tj. adres e-mail.


3. Zapis na newsletter jest dobrowolny i wymaga podania adresu e-mail w odpowiednim formularzu. Dane w formularzu (adres e-mail) nie są udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim. Jedynym administratorem danych (w tym wypadku wyłącznie adresu e-mail) jest autor "Serwisu" zerowykredycik.pl.


4. Dane osobowe będą zbierane w związku z dobrowolnym zapisaniem się przez Ciebie na usługę wysyłki newslettera, w celu:
- wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
- marketingu własnych produktów lub usług Rankomat, jako administratora danych;
- informowania o aktualnych ofertach produktów finansowych (kredytów konsumenckich w formie krótkoterminowych pożyczek), oferowanych przez podmioty współpracujące z Rankomat,


5. Dane (adresy e-mail) chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.


6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, a także usunięcia.


7. Użytkownik może się w każdej chwili wypisać z listy newslettera. W tym celu należy wysłać e-mail na adres “[email protected]” z treścią wskazującą na chęć rezygnacji z otrzymywania wiadomości. E-mail powinien być wysłany z adresu, który jest zapisany do listy subskrybentów newslettera.


8. Autor zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.


9. Zawartość stron w domenie zerowykredycik.pl oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z autorem bloga.


10. Materiały publikowane na serwisie mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. Autor nie gwarantuje poprawności i kompletności materiałów ani wiarygodności rad, opinii, oświadczeń, rysunków lub innych informacji wyświetlanych na serwisie lub rozpowszechnianych za jego pośrednictwem. Użytkownik akceptuje, że opieranie się na takich opiniach, radach, oświadczeniach, notatkach i rysunkach stanowi działanie na własne ryzyko.


11. Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za zamieszczane reklamy. Sprawdzam czy reklamodawcy są wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny.